top of page

CONTACT

Belangrijke informatie over het gebruik van je gegevens 

Helder B.V., gevestigd aan de Herengracht 560 te Amsterdam (‘Helder’ of ‘wij’), hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw  persoonsgegevens. Helder is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld -uitgezonderd de partijen onder punt 2-, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Helder rust of wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wij verklaren dat:

1.     Persoonlijke gegevens die je verstrekt aan Helder tijdens het aanvraag-, auditie- en castingproces worden alleen gebruikt in verband met de ontwikkeling en/of productie van het programma Project Rembrandt en jouw deelname daarin. Tenzij je anders hebt aangegeven.

2.     Jouw persoonlijke informatie zal worden gedeeld met leden van het productieteam van het programma en relevante medewerkers van de omroep van het programma. Indien we jouw gegevens met andere partijen wensen te delen, zal dat niet gebeuren zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

3.     Alle informatie zal veilig worden bewaard en als vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gepubliceerd worden met jouw toestemming (inclusief alle rechten die jij hier of in de rest van het aanvraagproces geeft). Bij het indienen van dit aanvraagformulier stem je ermee in dat wij jouw persoonlijke informatie gebruiken zoals uiteengezet in deze sectie.

4.     Je hebt het recht op toegang tot de informatie die door ons wordt bewaard en gebruikt. Als je op enig moment besluit dat je niet langer wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens bewaren of verwerken of als je jouw contactgegevens wilt bijwerken, kun je een e-mail sturen naar projectrembrandt@helder.tv met vermelding van ‘Project Rembrandt’, en wij zullen jouw persoonlijke informatie uit onze gegevens verwijderen of wijzigen.

5.     Helder vindt het wellicht interessant om jouw persoonlijke gegevens in haar bestand te bewaren voor toekomstig gebruik wanneer ze bijvoorbeeld soortgelijke programma’s produceert. Jouw weigering om ons dergelijke toestemming te verlenen, zal op geen enkele manier invloed hebben op onze beslissing over jouw eventuele deelname aan het programma.

PRIVACY

Alle informatie over het programma vind je op projectrembrandt.nl. Mocht je toch nog vragen hebben stuur deze dan aan: projectrembrandt@helder.tv

bottom of page